ČSN 47 0157 (470157) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Shrnovače chlévské mrvy. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metody zkoušení specifických vlastností shrnovačů chlévské mrvy a jejich částí, které mají samostatnou funkci. Jak je to v normách této třídy obvyklé, jsou ukazatele (požadavky) na ochranu zdraví shrnuty v jedné subkapitole normy (6.7), a to v podstatě odkazy na normy jiné. Tato subkapitola zní: "Ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hodnocení bezpečnosti konstrukce podle ČSN 47 0060, ČSN 47 0061 a ČSN 47 0132.6.7.2 Elektroinstalace podle ČSN 33 2000 a ČSN 33 2010.6.7.3 Prověření ergonomických ukazatelů a požadavků na bezpečnost práce ČSN 47 0173, ČSN 47 0175, ČSN 47 0176, ČSN 83 2002, ČSN 83 2041 a ČSN 83 2042. 6.7.4 Prověření dodržování požární bezpečnosti podle ČSN 47 0179". ČSN 47 0157 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 47 0157 z 10.12.1969.

Označení ČSN 47 0157 (470157)
Katalogové číslo 29142
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963291420
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 57
  • ČSN 470157
  • ČSN 47 01 57 : 1992
  • ČSN 470157:1992
  • ČSN 47 0157:1992