ČSN 72 2430-1 (722430) Zrušená norma

Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a kontrolu jakosti malt na basi anorganických pojiv vyráběných přímo na staveništi nebo průmyslově. Neplatí pro malty s makromolekulárními pojivy nebo malty modifikované těmito pojivy, malty s jakoukoli disperzní vláknitou výztuží (např. malty sanační, injektážní, žárovzdorné, kyselinovzdorné, stínící /barytové/ apod.). Malta je podle této normy: stavivo které vzniká ztvrdnutím čerstvé malty. Používá se k vzájemnému spojení stavebních prvků a dílců a k úpravě povrchu stavebních konstrukcí. Malta průmyslově vyráběná (dále "PV malta") je podle této normy: směs složená z anorganických pojiv, plniv a přísad popř. vody, vyráběná ve výrobně centrálně a dopravovaná na místo jejího použití. Hygienicky výzmané údaje obsahují zejména kapitoly "technické požadavky", v níž jsou specifikovány hmoty pro výrobu malt a "výroba a doprava čerstvé malty". Zvlášť významné údaje jsou v kapitole "třídění a označování výrobků". Je připojena i kapitola 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jedinou větou: "Při výrobě malt musí být dodrženy všechny zásady ochrany a bezpečnosti práce a odkazuje se např. na vyhl. č. 48/1982 Sb., resp. č. 59/1982 Zb., a na vyhl. č. 324/1990 Sb., resp. č. 374/1990 Zb. V příloze je popis tzv. průkazních a kontrolních výrobních zkoušek. ČSN 72 2430 část 1 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila společně s ČSN 72 2430-2, ČSN 72 2430-3, ČSN 72 2430-4 a ČSN 72 2430-5 v celém rozsahu ČSN 72 2430 z 24.11.1980 a ČSN 72 2431 z 3.3.1970.

Označení ČSN 72 2430-1 (722430)
Katalogové číslo 30923
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963309231
Změny a opravy Z1 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 998-1 (722401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722430-1
  • ČSN 72 24 30-1