ČSN 72 2430-2 (722430) Zrušená norma

Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání maltových směsí vyráběných průmyslově a dopravovaných na místo jejich použití (dále "PV malty"). Norma neplatí pro PV malty připravované z makromolekulárních pojiv nebo modifikované těmito pojivy. Norma dále neplatí pro malty připravené ze složek přímo na staveništi. Malta průmyslově vyráběná (dále "PV malta") je podle této normy: směs složená z minerálních pojiv, plniv a přísad popř. vody, vyráběná ve výrobně centrálně a dopravovaná na místo jejího použití. Složení PV malty musí být takové, aby při jejím předepsaném zpracování bylo dosaženo takových vlastností, které odpovídají ČSN 72 2430-1 až ČSN 72 2430-5 a příslušným podnikovým normám a technickým podmínkám i případným zvláštním požadavkům objednatele. Jsou normalizovány zejména technické požadavky kontrola jakosti PV malt, konečně značení, dodávání y balení, doprava a skladování. V přílohách jsou stanoveny rozsahy zkoušek při výrobě a použití PV malt. ČSN 72 2430 část 2 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila - viz ČSN 72 2430 část 1.

Označení ČSN 72 2430-2 (722430)
Katalogové číslo 30924
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963309248
Změny a opravy Z1 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 998-1 (722401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722430-2
  • ČSN 72 24 30-2