ČSN ISO 3613 (038631) Zrušená norma

Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Metody zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3613:1980. Stanoví metody pro určení: přítomnosti bezbarvého chromátového konverzního povlaku na zinku a kadmiu, dále přítomnosti a množství šestimocného chromu v bezbarvých a barevných povlacích, dále celkové plošné hmotnosti chromu a konečně vyhovující přilnavosti povlaků na zinku a kadmiu. Tyto metody lze použít pouze pro chromátové konverzní povlaky, které nebyly dále upraveny, např. oleji, polymery rozpustnými vodou nebo rozpouštědly, popř. vosky. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Specifické upozornění na riziko při práci norma neobsahuje, pouze obecné upozornění na ČSN 01 8003. ČSN ISO 3613 (03 8631 ) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila přílohu 1 k ČSN 03 8630 z 2.3.1987. (ČSN 03 8630 pozbyla nakonec platnosti v plném rozsahu, protože byla nahrazena ČSN ISO 3613, ČSN ISO 3892 a ČSN ISO 4520.)

Označení ČSN ISO 3613 (038631)
Katalogové číslo 24543
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963245430
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 3613 (038631)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)