ČSN 36 1050-2-4 (361050) Zrušená norma

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické odstredivky bielizne pre domácnosť. Technické požiadavky na bezpečnosť a metódy skúšok

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem IEC 335-2-4. Norma se musí používat spolu s ČSN 36 1050 část 1:1990. Tato norma jen nahrazuje nebo upravuje příslušné články ČSN 36 1050 část 1:1990. Tam, kde v této normě není uveden určitý bod z ČSN 36 1050 část 1:1990 tento bod platí, je-li to účelné. Tam, kde je v ČSN 36 1050 část 1:1990 uveden "doplněk" nebo "nahrazuje se", příslušné požadavky, zkušební ustanovení nebo vysvětlivky z ČSN 36 1050 část 1:1990 se příslušně mění. Nejrozsáhlejší úpravy bodů, které mají význam pro bezpečnost a hygienu práce se týkají odolnosti proti vlhkosti (15), trvanlivosti (18), stability a mechanického nebezpečí (20) a mechanické pevnosti (21). Čl. 32 (záření, toxicita a podobná nebezpečí) je oproti ČSN 36 1050 část 1:1990 beze změny. ČSN 36 1050 část 2-4 byla schválena 10.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1992. Nahradila ČSN 36 1254 z 6.10.1983.

Označení ČSN 36 1050-2-4 (361050)
Katalogové číslo 23964
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963239644
Norma byla zrušena k 1. 12. 1996
a nahrazena ČSN EN 60335-2-4 +A51+A2 (361055)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50636-2-100 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-107 (361050)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

ČSN EN 50636-2-91 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

ČSN EN 50636-2-92 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-94 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361050-2-4
  • ČSN 36 10 50-2-4