ČSN 72 2430-3 (722430) Zrušená norma

Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro malty, určené ke zhotovování vnitřních i vnějších zděných konstrukcí, malty pro výrobu keramických dílců a stykové malty. Norma neplatí pro ty malty, které jsou připravované z makromolekulárních pojiv nebo modifikované těmito pojivy. Malta pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty je podle této normy: stavivo, které vzniká ztvrdnutím čerstvé malty. Ve své konečné funkci se používá k vzájemnému spojení keramických, betonových nebo kamenných prvků. Horní mez frakce kameniva nesmí být větší než 1/3 minimálního rozměru spár a styků. Podle místa výroby se rozlišuje zdicí malta vyráběná průmyslově a zdicí malta vyráběná přímo na staveništi. Malta tepelně izolační je podle této normy: průmyslově vyráběná malta pro zdění se součinitelem tepelné vodivosti lambda <= 0,40 W.m-1.K-1. Malta tepelně izolační se zvýšenou účinností je podle této normy: průmyslově vyráběná zdicí malta se součinitelem tepelné vodivosti lambda <= 0,25 W.m-1.K-1. Jsou normalizovány zejména všeobecné technické podmínky, technické požadavky a kontrola jakosti malt. Zejména údaje o jakosti lze využít při ev. hodnocení rizika při práci. ČSN 72 2430 část 3 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila - viz ČSN 72 2430 část 1.

Označení ČSN 72 2430-3 (722430)
Katalogové číslo 30925
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963309255
Změny a opravy Z1 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 998-2 (722401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722430-3
  • ČSN 72 24 30-3