ČSN 33 0165 (330165) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu pravomoci Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku. Tato norma platí pro označení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje základní ustanovení uvedené v ČSN IEC 446. Účelem této normy je stanovit zásady pro provádění značení vodičů barvami, popř. číslicemi, použitých v elektrických zařízeních a rozvodech, včetně vývodů elektrických předmětů, jsou-li provedeny vodiči.Pro značení holých vodičů (kap. 2) platí: Holé vodiče (s výjimkou vodičů venkovních nebo trakčních vedení nebo vedení podobného charakteru) se k vzájemnému rozlišení označují poznávacími barvami podle čl.2.1.1 až 2.1.4 a těmito barvami musí být označeny všude tam, kde to vyžaduje provoz zařízení nebo bezpečnost osob a věcí. Konkrétně čl.2.1.1 uvádí: Holé vodiče a přípojnice stejnosměrné soustavy se značí barvami podle tabulky 1.

Tabulka 1 - Stejnosměrná soustava
+---------------------------------------+
¦ Vodič, přípojnice ¦ Poznávací barva ¦
+-------------------+-------------------¦
¦ kladný pól ¦ tmavěčervená ¦
+-------------------+-------------------¦
¦ záporný pól ¦ tmavěmodrá ¦
+-------------------+-------------------¦
¦ střední ¦ světlemodrá ¦
+-------------------+-------------------¦
¦ ochranný ¦ zelená/žlutá ¦
+---------------------------------------+

Holé vodiče a přípojnice trojfázové soustavy se značí barvami podle tabulky 2.

Tabulka 2 - Trojfázová soustava
+-----------------------------------------------+
¦ Vodič, přípojnice ¦ Poznávací barva ¦
+-------------------+---------------------------¦
¦ 1. fáze ¦ oranžová ( popř. ¦
¦ 2. fáze ¦ s doplňkovým označením) ¦
¦ 3. fáze ¦ ¦
+-------------------+---------------------------¦
¦ střední ¦ světlemodrá ¦
+-------------------+---------------------------¦
¦ ochranný ¦ zelená/žlutá ¦
+---------- -------------------------------------+

Dále v čl.2.1.3 se uvádí:Elektrická trakční zařízení provozovaná stejnosměrným proudem, mají holé vodiče a přípojnice označeny barvami podle tabulky 1 a zařízení, provozovaná jednofázovým proudem, podle tabulky 3.

Tabulka 3 - Trakční zařízení
+-------------------------------------------+
¦ Vodič, přípojnice ¦ Poznávací barva ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ vodič připojený ke ¦ ¦
¦ kolejovému vedení ¦ žlutá ¦
¦ (odváděcí vedení) ¦ ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ vodič připojený ¦ ¦
¦ k trolejovému vedení ¦ fialová ¦
¦ (napájecí vedení) ¦ ¦
+-------------------------------------------+

Čl.2.1.4 se týká značení vodičů, měnících polaritu nebo fázi. Pro značení izolovaných vodičů a kabelů (kap.- 3) platí, pro značení barvami zásada, že se běžně použije poznávacích barev podle tab.4.

Tabulka 4 - Běžné poznávací barvy
+-------------------------------------------+
¦ Vodič, žíla ¦ Poznávací barva ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ fázový nebo krajní ¦ černá, hnědá ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ ochranný ¦ zelená/žlutá ¦
+-----------------------+-------------------¦
¦ střední ¦ světlemodrá ¦
+-------------------------------------------+
Norma obsahuje dále údaje pro kodové značení, značení vývodů elektrických předmětů a další. V příloze jsou normalizovány odstíny poznávacích barev. ČSN 33 0165 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila spolu s ČSN IEC 446 z r.1992 ČSN 34 0165 z 21.7.1972.

Označení ČSN 33 0165 (330165)
Katalogové číslo 32673
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963326733
Změny a opravy opr. 1.93, Z1 3.98t, Z2 7.02t, Z3 3.08t, Z4 4.14t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2015
a nahrazena ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 01 65
  • ČSN 330165
  • ČSN 33 01 65 : 1992
  • ČSN 330165:1992
  • ČSN 33 0165:1992