ČSN ISO 4301-2 (270021) Zrušená norma

Zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 2: Mobilní jeřáby

ČSN ISO 4301-2 Zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 2: Mobilní jeřáby
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4301/2:1985. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Slovenského báňského úřadu v čl. 3 a 4 a v působnosti Federálního ministerstva dopravy v tabulkách 1 a 2, a to na základě jejich požadavku. Tato druhá část normy ISO 4301/2 je jednou z řady norem obsahující klasifikaci jeřábů. Další části jsou: Část 1: Všeobecně. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Portálové jeřáby. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato mezinárodní norma ISO 4301/2 stanoví klasifikaci mobilních jeřábů a jeřábových mechanismů založenou na počtu pracovních cyklů, které mají být vykonány během očekávané životnosti mobilních jeřábů nebo mechanismů a koeficientu zatížení, který reprezentuje jmenovitý stav zatížení. Tato mezinárodní norma se týká základních typů mobilních jeřábů s vlastním pohonem a jejich částí, jak je definováno v ISO 4306/2. Podobně, jako část 1, obsahuje tabulku roztřídění mobilních jeřábů do skupin a tabulku klasifikace mechanismů do skupin. ČSN ISO 4301/2 (27 0021) byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN ISO 4301-2 (270021)
Katalogové číslo 23055
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963230559
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4301-1 (270020)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 4301-4 (270023)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN ISO 4301-5 (270024)
Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby