ČSN P ENV 206 (732403) Zrušená norma

Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 206:1989. Tato předběžná norma je určena k seznámení a ověření a k případným připomínkám, které lze zaslat Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu, Praha 1, Bartolomějská 11 do 31.12.1994. Tato evropská předběžná norma uvádí technické požadavky na složky betonu, složení betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, také pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání a ošetřování a postupy při kontrole jakosti. Dalším účelem této předběžné normy je dát informace o betonu jako materiálu, které jsou nutné při používání příslušných Eurocodů. Ustanovení této předběžné normy jsou použitelná pro beton vyráběný na staveništi, pro transportbeton i pro beton vyráběný ve výrobnách stavebních dílců. Normou jsou definovány mnohé pojmy, např.: Beton: Stavivo ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, které vznikne ztvrdnutím cementové kaše (cementu a vody), kromě těchto základních složek může také obsahovat přísady a/ nebo příměsi. Přísada: Látka, která se přidává v malém množství ve vztahu na hmotnost cementu před nebo během míchání nebo během dodatečného míchání, která umožňuje požadované úpravy běžných vlastností betonu. Příměs: Práškovitá anorganická látka, která se přidává do betonu za účelem zlepšení určitých vlastností nebo k docílení speciálních vlastností betonu. Jsou dva typy příměsí: inertní příměsi (typ I) a pucolány nebo latentní hydraulické příměsi (typ II). Cement (hydraulické pojivo): Jemně rozemletý anorganický materiál, který po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne hydraulickou reakcí a která po ztvrdnutí si zachovává pevnost a stabilitu i pod vodou. Průkazní zkouška: Zkouška nebo zkoušky před zahájením betonáže, kterými se prokazuje, že beton určitého složení vyhoví všem technickým požadavkům na čerstvý a ztvrdlý beton při použití stejných materiálů a podmínek výroby betonu. Za pozornost stojí dále ve zvláštní kapitole "Složky betonu" normalizované požadavky na pět složek, a to: Cementy: Portlandský cement (CE 1), portlandský směsný cement (CE II), vysokopecní cement (CE III) a pucolánový cement (CE IV) musí vyhovovat požadavkům EN 197 Díl 1 a 3). Jiné cementy musí vyhovovat národním normám nebo předpisům, které platí v místě použití betonu. Kamenivo: Kamenivo musí vyhovovat požadavkům národních norem nebo předpisům, které platí v místě použití betonu. Kamenivo nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, které by mohlo nepříznivě ovlivnit trvanlivost betonu nebo bylo příčinou koroze výztuže. Záměsová voda: Záměsová voda musí vyhovovat požadavkům národních norem nebo předpisům, které platí v místě použití betonu. Voda nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, které by mohlo mít nepříznivé účinky na tuhnutí, tvrdnutí a trvanlivost betonu nebo bylo příčinou koroze výztuže. Všeobecně v Evropě: pitná voda z vodovodu je vhodná pro výrobu betonu. Přísady: Přísady musí vyhovovat požadavkům národních norem nebo předpisům, které platí v místě použití betonu. Přísady nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, které by mohlo nepříznivě ovlivnit trvanlivost betonu nebo bylo příčinou koroze výztuže. Příměsi: Příměsi musí vyhovovat požadavkům národních norem nebo předpisům, které platí v místě použití betonu. Příměsi nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, které by mohlo nepříznivě ovlivnit trvanlivost betonu nebo bylo příčinou koroze výztuže. V další kapitole "Požadavky na trvanlivost" stojí za pozornost údaje o stupních agresivity ve vztahu k podmínkám prostředí. Prostředím se v této souvislosti rozumí chemické a fyzikální působení, kterému je vystaven beton a které není zahrnuto v návrhu konstrukce jako zatížení. Tyto podmínky prostředí jsou odstupňovány v tabulce 2. (Suché nebo vlhké prostředí, mořská voda, agresivní chemické prostředí apod.) Konečně jsou závažné údaje v kapitole "Doprava, ukládání a ošetřování čerstvého betonu", kde jsou normalizovány požadavky na pracovníky: "Pracovníci, kteří pracují při dopravě, ukládání a ošetřování betonu, musí mít odpovídající znalosti, školení a zkušenosti pro danou práci. Na staveništi musí být pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je zodpovědný za příjem betonu a jeho staveništní dopravu, a za ukládání i ošetřování betonu. Tento pracovník nebo jeho vyškolený zástupce musí být přítomen v době ukládání betonu. Poznámka V některých zemích jsou zvláštní požadavky na znalosti norem, školení a zkušenosti pro různé práce." Velmi rozsáhlá norma konečně stanovuje i postupy kontroly jakosti betonu. ČSN P ENV 206 (73 2403) byla vydána v říjnu 1992. Vydáním ČSN P ENV 206 se neruší ČSN 73 2400, avšak lze se od ní, po dohodě dodavatele s odběratelem, odchýlit (bez udělení výjimky), pokud se použije ČSN P ENV 206.

Označení ČSN P ENV 206 (732403)
Katalogové číslo 31158
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963311586
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN 206-1 (732403)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)