ČSN ISO 2768-1 (014240)

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2768-1:1989. Tato část ISO 2768 je určena ke zjednodušení předpisu na výkresech a stanoví nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů ve čtyřech třídách. Vztahuje se pouze na následující rozměry, které nemají jednotlivě předepsány mezní úchylky: a) délkové rozměry (např. vnější rozměry, vnitřní rozměry, stupňovité rozměry, průměry, poloměry, rozteče, poloměry zaoblení a velikosti zkosení hran); b) úhlové rozměry, včetně obvykle nekótovaných úhlových rozměrů, např. pravých úhlů (90°), pokud není odkaz na ISO 2768-2, nebo úhlů pravidelných mnohoúhelníků; c) délkové a úhlové rozměry vzniklé obrobením smontovaných součástí. Nevztahuje se na následující rozměry: a) délkové a úhlové rozměry, které se odvolávají na jiné normy o všeobecných tolerancích; b) pomocné rozměry uvedené v závorkách; c) teoreticky přesné rozměry uvedené v pravoúhlých rámečcích. ČSN ISO 2768-1 (01 4240) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 01 4240 z 24.6.1977.

Označení ČSN ISO 2768-1 (014240)
Katalogové číslo 24201
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963242019
Změny a opravy Z1 4.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 2768-2 (014406)
Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

ČSN EN ISO 8015 (014204)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla

ČSN EN ISO 13920 (050205)
Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha

ČSN EN 10204 (420009)
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN ISO 6410-1 (013213)
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně

Další příbuzné normy

ČSN ISO 2768-2 (014406)
Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance