ČSN IEC 416 (345550) Zrušená norma

Všeobecná ustanovení pro tvorbu značek nahrazujících nápisy na předmětech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 416:1988. Norma vytváří základnu pro tvorbu značek nahrazujících nápisy na předmětech. Obsahuje pravidla pro návrh značek, včetně tvarů a rozměrů a instrukce pro jejich použití. Značky nahrazující nápisy na předmětech mohou být využity především k identifikaci zařízení nebo jeho části (například řídící nebo zobrazující), dále k označení funkčních stavů (sepnuto, rozepnuto, výstraha), nebo k označení spojení (vývody, plnící body), dále pak ještě k poskytnutí informací o balení (označení obsahu, instrukce pro manipulaci), a konečně k poskytnutí informací k provozu přístroje (výstrahy, omezení pro použití). Norma obsahuje zejména principy a postup návrhu, známý "zobrazovací" základní obrazec, ustanovení o použití značek a pro systém značení. Žádné "konkrétní" značky normalizovány nejsou. ČSN IEC 416 (34 5550) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 34 5550 z 28.12.1974 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 416 (345550)
Katalogové číslo 23417
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963234175
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 80416-1 (013765)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)