ČSN 33 1345 (331345) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Čl.3.4.1.4 a 3.4.1.13 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Hlavní správy Sboru požární ochrany ministerstva vnitra Slovenské republiky na základě jejího požadavku. Tato norma, přidružená k ČSN 34 3100, doplňuje základní bezpečnostní předpisy normy kmenové podrobnými ustanoveními pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech. Platí i pro zřizování a provozování stálých nebo dočasných elektrických zkušebních zařízení, platí rovněž pro výrobní a opravárenské zařízení, které co do provedení a funkce odpovídají zkušebním zařízením. Ustanovení této normy není třeba dodržovat, pokud dotyk částí pod napětím není nebezpečný. Kdy tomu tak je stanoví ČSN 34 1010. Pokud tato norma neobsahuje žádné další ustanovení, platí pro zřizování elektrických zkušebních zařízení příslušné předpisové a předmětové normy ČSN. Norma obsahuje kap. 3 "Zřizování zkušebních prostorů" a kap. 4 "Provozování zkušebních zařízení". V obou těchto kapitolách jsou relativně velmi podrobně stanoveny jak technické, tak organizačně technické a konečně jen zcela organizační požadavky na zkušební prostory. ČSN 33 1345 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 34 3105 z 9.2.1967.

Označení ČSN 33 1345 (331345)
Katalogové číslo 23347
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963233475
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 50191 (331345)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 13 45
  • ČSN 331345
  • ČSN 33 13 45 : 1992
  • ČSN 331345:1992
  • ČSN 33 1345:1992