ČSN IEC 605-1 (010644) Zrušená norma

Zkoušky bezporuchovosti zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 605-1:1978 včetně změny číslo 1:1982. V této normě jsou uvedeny základní principy a konkrétní doporučení týkající se postupů ověřovacích a určovacích zkoušek bezporuchovosti zařízení. Účelem této normy je poskytnout doporučené metody a postupy zkoušek bezporuchovosti zařízení. Doporučení se týkají: stanovení požadavků na bezporuchovost při ověřovacích zkouškách, volby podmínek při zkouškách bezporuchovosti, vypracování podrobného programu zkoušek, provedení laboratorních a provozních zkoušek, vyhodnocení informací získaných při zkouškách bezporuchovosti, vypracování protokolu o zkoušce. ČSN IEC 605-1 (01 0644) byla vydána v říjnu 1992. Spolu s ČSN IEC 605-7 nahradila ČSN 36 7001 z 28. 12.1967. Tím pozbývá platnosti ČSN 36 7001 z 28.12.1967 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 605-1 (010644)
Katalogové číslo 24051
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963240510
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 605-2 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

ČSN IEC 60605-4 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

ČSN IEC 60605-6 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch