ČSN 73 0580-2 (730580) Zrušená norma

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 a 2.3.1 této části normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné na základě požadavku ministerstva zdravotnictví České republiky. Tato norma navazuje na základní ustanovení ČSN 73 0580 z roku 1986, která byla "změnou 1-10/1992" označena jako "část 1" s názvem "Základní požadavky". V návaznosti na tuto koncepci se zpracovávají další části, týkající se denního osvětlení škol (část 3) a denního osvětlení průmyslových budov (část 4). Norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení obytných budov v rozsahu vymezeném prvními dvěma odstavci úvodního ustanovení ČSN 73 4301 ve znění "změny a) -9/1991". Norma navazuje na ustanovení ČSN 73 0580-1. Podle čl.2.1.1. jsou obytnými místnostmi, které musí mít v nově navrhovaných obytných budovách podle 3.2 ČSN 73 0580-1 vyhovující denní osvětlení, místnosti podle čl. 37 až 47 ČSN 73 4301 a obytné kuchyně podle čl. 52 ČSN 73 4301. Poměrně stručná norma (2 strany) stanoví např. (čl.2.2.1), že úroveň denního osvětlení v obytných místnostech musí odpovídat těmto požadavkům: Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti, která musí být splněna ve všech kontrolních bodech v obytné místnosti, je 0,5 %. Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti, pokud je požadována podle čl.3.9 ČSN 73 0580-1, je nejméně 2 %. Dále čl.2.2.2 stanoví, že v obytných místnostech, ve kterých se nepožaduje podle čl.3.9 ČSN 73 0580-1 splnění průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti, musí být ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, vzdálených 1 m od vnitřních povrchů bočních stěn, hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně 0,75 % a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti z obou těchto bodů nejméně 0,9 %. V obytných místnostech s okny ve více stěnách má být hodnota činitele denní osvětlenosti v nejméně příznivém z těchto kontrolních bodů alespoň 1 %. Při oknech ve dvou stýkajících se stěnách se posuzují obě dvojice kontrolních bodů. Konečně, v čl.2.3.1, stanoví, že obytná místnost musí mít vizuální spojení s venkovním prostorem osvětlovacím otvorem krytým v potřebném rozsahu průhledným a nezkreslujícím materiálem. Podle čl.2.3.2 má být spodní hrana okna nejvýše 0,9 m nad podlahou, horní hrana svislého okna nejméně 2 ,2 m nad podlahou obytné místnosti. Za pozornost stojí poslední článek, (2.6), který nebyl zezávazněn, a který se týká problematiky zastínění obytných budov venkovními objekty. ČSN 73 0580-2 byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN 73 0580-2 (730580)
Katalogové číslo 32681
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963326818
Změny a opravy Z1 11.97t, Z2 10.99t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN 73 0580-2 (730580)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730580-2
  • ČSN 73 05 80-2