ČSN 64 0235 (640235) Zrušená norma

Plasty. Stanovení amoniaku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 120:1977 a z ISO 172:1978. Údaje souhlasné s ISO 120:1977 a ISO 172:1978 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Článek 5.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR - hlavní hygienik ČR, na základě jeho požadavku. Podstata zkoušek. Kvantitativní metoda spočívá ve vybarvení destilátu vodného extraktu práškového vzorku pomocí reakce s Nesslerovým činidlem a porovnání vzniklého zabarvení s připravenou škálou standardních roztoků (příp. stanovením pomocí spektrofotometru a kalibračního grafu). Kvalitativní metoda spočívá v indikaci alkalických par vystupujících z práškového vzorku umístěného v zábrusové baňce pomocí univerzálního indikátorového papírku. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma má v kap. 5 (postup zkoušek) zařazen jako první čl.5.1, který zní: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 01 8003." ČSN 64 0235 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 64 0235 z 27.12.1956 a ČSN 64 0236 z 18.12.1963. Tím pozbývají ČSN 64 0235 z 27.12.1956 a ČSN 64 0236 z 18.12.1963 platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN 64 0235 (640235)
Katalogové číslo 29749
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963297491
Norma byla zrušena k 1. 9. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 120 (640235), ČSN EN ISO 172 (640236)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 02 35
  • ČSN 640235
  • ČSN 64 02 35 : 1992
  • ČSN 640235:1992
  • ČSN 64 0235:1992