ČSN IEC 790 (345648) Zrušená norma

Osciloskopy a vrcholové voltmetry pro impulsní zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 790: 1984, první vydání. Norma platí pro analogové osciloskopy a vrcholové voltmetry užívané k měření při zkouškách impulsy vysokého napětí a impulsy velkých proudů. Obsahuje zvláštní ustanovení a kalibrace požadované k dosažení přesnosti měření stanovených v publikaci IEC 60-3: Technika zkoušek vysokým napětím, část 3: Měřicí přístroje. Neobsahuje obecné požadavky pro přístroje, protože jsou zpracovány v Publikaci IEC 351-1: Vyjádření vlastností katodových osciloskopů a v publikaci IEC 359: Vyjádření funkční činnosti elektronických měřících zařízení. Norma má tři oddíly: Všeobecně, Osciloskopy pro impulsní zkoušky a Vrcholové voltmetry pro impulsní zkoušky. Jsou normalizovány především technické požadavky na tyto přístroje, zejména požadavky na přesnost. Některé podrobnosti a postupy k provádění zkoušek jsou v přílohách. Zvláštní požadavky na ochranu zdraví norma neobsahuje. ČSN IEC 790 (34 5648) byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN IEC 790 (345648)
Katalogové číslo 23431
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963234311
Změny a opravy Z1 4.99t, Z2 4.02t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)