Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 3892 (038632) Zrušená norma

Ochrana proti korozi. Konverzní povlaky na kovových materiálech. Stanovení plošné hmotnosti povlaku gravimetrickými metodami

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0386 Ochranné vrstvy anorganické nekovové

ICS: 25.220.30 Anorganické povlaky

Označení ČSN ISO 3892 (038632)
Katalogové číslo 24544
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963245447
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 3892 (038632)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3892:1980. Stanoví gravimetrické metody pro určení plošné hmotnosti konverzních povlaků na kovovém materiálu. Metody platí pro: fosfátové povlaky na železe a oceli, pro fosfátové povlaky na zinku a kadmiu, pro chromátové povlaky na zinku a kadmiu, a konečně pro chromátové povlaky na hliníku a jeho slitinách. Metody lze použít pouze pro konverzní povlaky, které nebyly dále upraveny např. oleji, polymery rozpustnými vodou nebo rozpouštědly, nebo vosky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí tyto poznámky: U čl.4.5.2, který je v kapitole: 4.5 "Chromátové a amorfní fosfátové povlaky na hliníku a jeho slitinách", je toto upozornění: "Při použití této metody je nezbytné chránit se ochranným štítem a ochranným oděvem. Při tavení chemikálií je zakázáno se zdržovat v blízkosti lázně, dokud se neroztaví vrchní vrstva, neboť je nebezpečí rozstříknutí chemikálií. Chemikálie nesmějí přijít do styku s organickými látkami, neboť tyto směsi mohou být výbušné." Kromě toho je na nebezpečí rozstřikování upozorněno ještě v čl.4.5.2.2, kde se stanoví postup při této zkoušce. ČSN ISO 3892 (03 8632) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila přílohu č. 2 ČSN 03 8630 z 2.3.1987, čl.2.5 ČSN 03 8640 a čl.3.5 ČSN 03 8641 z 18.6.1990 (všechny normy jiné číslo). (ČSN 03 8630 pozbyla nakonec platnosti v plném rozsahu, protože byla nahrazena ČSN ISO 3613, ČSN ISO 3892 a ČSN ISO 4520.)

Náhled obsahu normy