ČSN 47 0189 (470189) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Adaptéry sklízecích mlátiček. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro adaptéry ke sklízecím mlátičkám na sklizeň obilovin, luštěnin, olejnin a semen travin, okopanin nebo zeleniny a stanoví metody jejich zkoušení. Jak je to v normách této třídy obvyklé, jsou ukazatele (požadavky) na ochranu zdraví shrnuty v jedné subkapitole normy (7.7), a to v podstatě odkazy na normy jiné. Tato v tomto případě celkem stručná subkapitola 7.7 zní: "Ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posouzení bezpečnosti konstrukce a ochrany zdraví při práci podle ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0132, ČSN 47 0170, ČSN 47 0172, ČSN 47 0173, ČSN 47 0174, ČSN 47 0175, ČSN 47 0176, ČSN 47 0177, ČSN 47 0178, ČSN 47 0179, ČSN 47 0180, ČSN 83 2002 a ČSN 83 2003". ČSN 47 0189 byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN 47 0189 (470189)
Katalogové číslo 29161
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963291611
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 89
  • ČSN 470189
  • ČSN 47 01 89 : 1992
  • ČSN 470189:1992
  • ČSN 47 0189:1992