ČSN 72 2430-4 (722430) Zrušená norma

Malty pro stavební účely. Část 4: Malty pro omítky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu malt pro omítky z minerálních pojiv a plniv. Norma neplatí pro omítky připravované z makromolekulárních pojiv nebo modifikované těmito pojivy. Norma dále neplatí pro výrobu směsí pro tenkovrstvé povrchové úpravy jako jsou stěrky, nátěry apod. Omítka je podle této normy: jedno nebo vícevrstvá povrchová úprava stěn a stropů vzniklá zatvrdnutím maltové směsi. Omítka plní v závislosti na své tloušťce a složení fyzikální a estetické úkoly. Podle užitných vlastností se malty pro omítky dělí na: běžné, splňující zvláštní požadavky a na zvláštní. Tato poslední skupina zahrnuje omítky tepelně izolační, pro ochranu konstrukcí proti ohni a pro ochranu vůči radioaktivnímu záření. Jsou normalizovány zejména všeobecné technické podmínky, technické požadavky, požadavky na zpracování malt pro omítky a konečně kontrola jakosti. V přílohách jsou pokyny pro složení malt pro omítky a spárování. ČSN 72 2430 část 4 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila - viz ČSN 72 2430 část 1.

Označení ČSN 72 2430-4 (722430)
Katalogové číslo 30926
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963309262
Změny a opravy Z1 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 998-1 (722401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722430-4
  • ČSN 72 24 30-4