ČSN IEC 761-2 (356584) Zrušená norma

Zařízení pro kontinuální monitorování aktivity v plynných výpustích. Část 2: Zvláštní požadavky na monitory aerosolů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 761-2:1983. Norma platí pro zařízení pro kontinuální monitorování aerosolů v plynných výpustích uvolňovaných do prostředí. Norma stanoví zvláštní požadavky, zahrnující technické vlastnosti a všeobecné zkušební podmínky, uvádí příklady zkušebních postupů pro monitory aerosolů výpustí definované podle 3 a vybavené filtry pro usazování aktivních aerosolů. Všeobecné požadavky, technické vlastnosti, zkušební postupy, radiometrické vlastnosti, elektrické, mechanické, bezpečnostní požadavky a vlastnosti okolí jsou uvedeny v IEC 761-1 (zavedena v ČSN IEC 761-1 /35 6584-1/). Tyto požadavky platí, pokud v této normě není stanoveno jinak. Z normalizovaných definic vybíráme: Aerosoly: Suspenze jemných pevných nebo kapalných částic s rozměry obvykle v rozsahu od 0,01 µm do několika desítek mikrometrů. V kapitole II jsou normalizovány návrhy na monitorování aerosolů, v kapitole III zkušební postupy a konečně v kapitole IV požadavky na dokumentaci. Podrobnosti zejména k měření jsou tabelárně zpracovány v přílohách. ČSN IEC 761-2 (35 6584-2) byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN IEC 761-2 (356584)
Katalogové číslo 23785
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963237855
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN IEC 60761-2 (356584)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60761-1 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60761-2 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

ČSN EN 60761-5 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

ČSN IEC 60761-3 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

ČSN IEC 60761-4 (356584)
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu