ČSN 64 1312 (641312) Zrušená norma

Plasty. Polyesterové a epoxidové pryskyřice. Stanovení celkového objemového smrštění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 3521:1976 Plasty. Údaje souhlasné s ISO 3521:1976 jsou označeny svislou čarou na levém okraji normy. Norma předepisuje metodu stanovení celkového objemového smrštění polyesterových a epoxidových pryskyřic při vytvrzování. Podstata zkoušky: Stanovuje se hustota licích pryskyřic jednak při teplotě vytvrzování, jednak po vytvrzení a kondicionaci při 23°C. (Ani se nezmiňuje o ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek.) ČSN 64 1312 byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN 64 1312 (641312)
Katalogové číslo 29840
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963298405
Norma byla zrušena k 1. 7. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 3521 (641312)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 13 12
  • ČSN 641312
  • ČSN 64 13 12 : 1992
  • ČSN 641312:1992
  • ČSN 64 1312:1992