ČSN (normy i změny) ze srpna 1996

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 50060/změna A1 (052206) - srpen 1996

Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

08 Turbíny

ČSN 08 3005/změna Z1 (083005) - srpen 1996

Spalovací turbíny. Dodávání a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2484 (311050) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Mikrosnímkování výkresů. Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2499 (311051) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Mikrofiše konverse COM. Mikrofiše A6

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2547 (311052) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 105 (Mikrofiš A6)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2575 (311053) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2858-1 (312532) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2858-2 (312533) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 2: Přířezy pro kování

190 Kč

ČSN EN 2858-3 (312534) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové výkovky

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN ISO 9437 (328231) - srpen 1996

Kotevní inventář. Kotvy Matrosov

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1500/změna Z1 (331500) - srpen 1996

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2875/změna Z1 (342875) - srpen 1996

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení motorových vozidel a jiných zařízení se spalovacím motorem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61143-1 (356222) - srpen 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.98t

415 Kč

ČSN EN 61143-2 (356222) - srpen 1996

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 2: Doporučené doplňkové zkušební metody

125 Kč

ČSN IEC 1171 (356621) - srpen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Zařízení pro měření radioaktivního jódu v prostředí

340 Kč

ČSN IEC 747-7/změna A2 (358797) - srpen 1996

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody. Část 7: Bipolární tranzistory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 748-3/změna A2 (358798) - srpen 1996

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0010/změna Z1 (360010) - srpen 1996

Měření světla. Kmenová norma

32 Kč

ČSN 36 0450/změna Z2 (360450) - srpen 1996

Umělé osvětlení vnitřních prostorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60929/změna A1 (360596) - srpen 1996

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-18 (360600) - srpen 1996

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

250 Kč

ČSN ISO/IEC 11579-1 (369242) - srpen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Soukromá síť integrovaných služeb. Část 1: Referenční konfigurace ústředen PISN (PINX)

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11319 (369315) - srpen 1996

Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam

570 Kč

ČSN ISO/IEC 11321 (369316) - srpen 1996

Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT

945 Kč

ČSN ISO/IEC 11559 (369317) - srpen 1996

Informační technika. Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 18-stopé magnetické pásky. Rozšířený formát

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-2 (369646) - srpen 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Společný informační protokol pro management. Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 3 1.02t, Oprava 2 1.02t

810 Kč

ČSN ISO/IEC 10728 (369648) - srpen 1996

Informační technologie. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS). Rozhraní služeb

945 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5730/změna Z1 (465730) - srpen 1996

Rašeliny a rašelinné zeminy

32 Kč

ČSN 46 5735/změna Z1 (465735) - srpen 1996

Průmyslové komposty

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 1741 (566230) - srpen 1996

Dextróza. Stanovení ztráty hmotnosti sušením. Metoda vakuové sušárny (ISO 1741:1980)

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 5200/změna Z2 (635200) - srpen 1996

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN 802 (643120) - srpen 1996

Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-11 (690010) - srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 69 0010-6-2 (690010) - srpen 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

125 Kč

ČSN 69 0830 (690830) - srpen 1996

Obslužné konstrukce svislých nádob

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6175/změna Z1 (736175) - srpen 1996

Měření nerovnosti povrchů vozovek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6310 (736310) - srpen 1996

Navrhování železničních stanic

190 Kč

ČSN 73 6405 (736405) - srpen 1996 aktuální vydání

Projektování tramvajových tratí

190 Kč

ČSN 73 6413 (736413) - srpen 1996

Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 0001/změna Z1 (790001) - srpen 1996

Názvosloví usní

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14 (807610) - srpen 1996 aktuální vydání

Rozměry přikrývek

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN ISO 9268 (852921) - srpen 1996

Chirurgické implantáty. Kovové kostní šrouby s kuželovou dosedací plochou hlavy. Rozměry

190 Kč

ČSN ISO 9269 (852922) - srpen 1996

Chirurgické implantáty. Kovové kostní dlahy. Otvory a drážky odpovídající šroubům s kuželovou dosedací plochou hlavy

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 406 (871001) - srpen 1996

Zkušební metody a specifikace (MTS). Specifikace protokolu a profilu pro zkoušení shody. Metodologie normalizace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 041 (872522) - srpen 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů u mobilní stanice (GSM 07.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 042 (872523) - srpen 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 043 (872524) - srpen 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 045-1 (872526) - srpen 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 1: Všeobecně (GSM 11.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 544 (872635) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.83)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 545 (872636) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.84)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 546 (872637) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 547 (872638) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.86)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 548 (872639) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.88)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 549 (872640) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb (USSD) - stupeň 2 (GSM 03.90)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 606 +A1 (872641) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Signalizační spolupráce pro doplňkové služby (GSM 09.11) (obsahuje změnu A1:1995)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 537 (872642) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technická realizace služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 626 (872644) - srpen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Aplikace systému základnové stanice. Aplikační část (BSSAP) na rozhraní E (GSM 09.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 399-1 (873565) - srpen 1996

Služby převádění rámců. Část 1: Všeobecný popis

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 399-2 (873565) - srpen 1996

Služby převádění rámců. Část 2: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosová služba převádění rámců. Definice služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 399-3 (873565) - srpen 1996

Služby převádění rámců. Část 3: Služba přenosu dat převáděním rámců. Definice služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 353 (873566) - srpen 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 404 (873567) - srpen 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 367 (873568) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ETC) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 409 (873569) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba přenosu souborů. Eurofile. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 410 (873570) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba přenosu souborů a řízení přístupu (FTAM). Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 354 (873571) - srpen 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Referenční model protokolu (PRM) pro B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 391-1 (873572) - srpen 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 357 (873575) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 370 (875028) - srpen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace. Globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - profil vzájemné spolupráce. Přístup a mapování (popis protokolů/postupů pro hlasovou službu 3,1 kHz)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 373 (875029) - srpen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické vlastnosti a metody měření námořních pohyblivých vysílačů a přijímačů, pracujících v pásmech středních a krátkých vln

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 009 (877003) - srpen 1996 aktuální vydání

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) [v režimu se spojením a bez spojení] podporující mezinárodní propojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 052-2 (877005) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 055-2 (877007) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 058-2 (877009) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 061-2 (877011) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 064-2 (877013) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 092-2 (877015) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 093-2 (877016) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 097-2 (877018) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 098-2 (877019) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 130-2 (877027) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 138-2 (877030) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 182-2 (877035) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 185-2 (877037) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 188-2 (877039) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 196-1 +A1 (877040) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 368 (877076) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 369-1 (877077) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 359-2 (877081) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 358 (877082) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 380 (877554) - srpen 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 400 (877555) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 297 (878519) - srpen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupový úsek pro základní přístup ISDN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 411 (878520) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model monitorování kvality provozu pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 412 (878521) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model konfigurace zatížení pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 413 (878522) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model ochrany multiplexního úseku pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 234 (878523) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s kanálovým rozestupem okolo 30 MHz a střídavou polarizací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 416 (878524) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 472 (879009) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro přenos signálu teletext (systém ITU-R Teletext B) v bitovém toku digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 473 (879010) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 468 (879012) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 425 (879527) - srpen 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční model a informační toky. Vynucené přepojení - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 426 (879528) - srpen 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Protokol meziústřednové signalizace. Vynucené přepojení - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč