ČSN ISO 10007 (010334) Zrušená norma

Management jakosti - Směrnice pro management konfigurace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje návod k používání managementu konfigurace v průmyslu a jeho rozhraní s jinými systémy a postupy managementu. Poskytuje celkový přehled z pohledu managementu a popisuje proces, organizaci a podrobné postupy.
Norma je použitelná jako podklad při projektování od koncepce přes návrh, vývoj, zásobování, výrobu, instalaci, provoz, údržbu až po vypořádání se s výrobky.
Normativní příloha A uvádí doporučenou strukturu a obsah plánu managementu konfigurace. Informativní příloha B uvádí vzájemný vztah mezi návodem uvedeným vtéto normě a normami pro systémy jakosti ISO 9001, 9002, 9003 a 9004-1. Příloha C uvádí příklad fáze projektu - Činnosti managementu konfigurace. Příloha D uvádí literaturu.

Označení ČSN ISO 10007 (010334)
Katalogové číslo 20163
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963201634
Změny a opravy Z1 3.97t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN ISO 10007 (010334)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 007
  • ČSN ISO 10007:1996
  • ČSN ISO 10 007:1996