ČSN ISO/IEC 9796 (369780) Zrušená norma

Informační technologie. Bezpečnostní techniky. Schéma digitálního podpisu umožňujícího obnovu zprávy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje schéma digitálního podpisu umožňující obnovu zpráv omezené délky a používající systém s veřejným klíčem.
Toto schéma digitálního klíče zahrnuje
- proces podpisu používající pro podpisování zpráv tajný podpisový klíč a podpisovou funkci;
- proces ověření používající pro kontrolu podpisu při obnově zpráv veřejný ověřovací klíč a ověřovací funkci.
Zprávy určené k podpisu jsou v průběhu podpisového procesu, je-li to nutné, doplněny a rozšířeny. Potom je přidána umělá redundance, závislá na vlastní zprávě. Není přijat žádný předpoklad, týkající se možné přítomnosti přirozené redundance ve zprávách. Umělá redundance je odhalena procesem ověření. Odstranění této umělé redundance umožňuje obnovu zprávy.
Tato mezinárodní norma nespecifikuje proces tvorby klíče, podpisovou funkci a ověřovací funkci. V příloze A je uveden příklad systému s veřejným klíčem včetně tvorby klíče, podpisové funkce a ověřovací funkce. Na příkladech v příloze B jsou ilustrovány různé kroky těchto činností.
Některé parametry ve schématu mají vztah k bezpečnosti: tato mezinárodní norma nespecifikuje hodnoty, které by měly být použity za účelem dosažení dané úrovně bezpečnosti. Tato mezinárodní norma je specifikována tak, aby minimalizovala požadované změny v jejím používání v případě, že bude muset být změněn některý z těchto parametrů.

Označení ČSN ISO/IEC 9796 (369780)
Katalogové číslo 19845
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963198453
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9796-3 (369780)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)