ČSN 36 0011-3 (360011) Zrušená norma

Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 3: Měření umělého osvětlení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.9.1996 závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. ČSN 36 0011 sestává z následujících částí: - 1: Základní ustanovení, - 2: Měření denního světla, - 3: Měření umělého osvětlení. Platí pro měření osvětlení ve vnitřních prostorech staveb. Pro měření umělého osvětlení a měření doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení se tato norma používá společně s ČSN 36 0011-1. Tato norma obsahuje zvláštní ustanovení pro měření podmínek umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorech staveb. Nevztahuje se na měření technologického osvětlení, pro které platí samostatné předpisy o jeho měření. Podrobný návod (postup) měření, včetně měřených veličin, měřicích přístrojů, výběru měřicích míst, vyloučení vlivu denního osvětlení při měření, měření poruchového osvětlení měření jasů ploch, vyhodnocení měření apod. jsou shrnuty v jediné kapitole 3 - Technické požadavky. ČSN 36 0011-3 byla vydána v srpnu 1996. Nahradila ČSN 36 0015 z 1.7.1960. Touto normou se kromě toho ještě ruší článek 85 ČSN 36 0010 z 1.10.1965; dále se ruší příloha 3 ČSN 36 0450 z 1.1.1987; konečně se článek 3.4.1 ČSN 36 0450 nahrazuje jiným zněním.

Označení ČSN 36 0011-3 (360011)
Katalogové číslo 19932
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963199320
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN 36 0011-3 (360011)
Tato norma nahradila ČSN 36 0015 (360015) z června 1960
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 360011-3
  • ČSN 36 00 11-3