1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 17.180.20 - Barvy a měření světla

ČSN 01 1718 (011718) - květen 1990

Měření barev

945 Kč

ČSN EN ISO 11664-2 (011720) - říjen 2011

Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - duben 2017 aktuální vydání

Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11664-6 (011720) - únor 2017

Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-1 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-3 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 01 2725 (012725) - listopad 1959

Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí

230 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 36 0010 (360010) - únor 1965

Měření světla. Kmenová norma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

472 Kč

ČSN 36 0011-1 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

262 Kč

ČSN 36 0011-2 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN 36 0011-3 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

190 Kč

ČSN 36 0011-4 (360011) - únor 2014

Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

190 Kč

ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16237 (360037) - červen 2013

Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13032-1 +A1 (360456) - říjen 2012 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů

550 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - únor 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - červen 2008

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů

230 Kč

ČSN EN 13032-4 +A1 (360456) - září 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018

Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61966-12-1 (368610) - srpen 2011

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-1: Metadata pro identifikaci barevného gamutu (Gamut ID)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61966-12-2 (368610) - leden 2015

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-2: Formát jednoduchých metadat pro identifikaci barevného gamutu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61966-2-2 (368610) - prosinec 2003

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-2: Management barev - Rozšířený prostor barev RGB - scRGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61966-2-4 (368610) - duben 2007

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 61966-2-5 (368610) - červen 2008

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-5: Management barev - Volitelný prostor barev RGB - opRGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61966-6 (368610) - listopad 2006

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 6: Displeje pro přední projekci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61966-8 (368610) - únor 2002

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 8: Multimediální barevné skenery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61966-9 ed. 2 (368610) - duben 2005 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 9: Digitální kamery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 4630 (673025) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6271 (673026) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 99 7101 (997101) - březen 1990

Schéma nadväznosti fotometrických meradiel

125 Kč