ČSN 36 0011-3 (360011) Zrušená norma

Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení

ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se týká měření osvětlení ve vnitřních prostorech a navazuje na normu ČSN 36 0011 -1. Definuje rozsah jejího použití, měřené veličiny, upřesňuje požadavky na přístroje a na výběr kontrolních bodů. Popisuje přípravu a postup při měření osvětlenosti, jasů i integrálních charakteristik osvětlení. Upřesňuje postup při měření nouzového osvětlení. Uvádí pravidla vyhodnocení měření, postup korekce na napětí a upřesňuje postup odhadu nejistoty měření umělého osvětlení. Závěrem je uveden seznam požadavků na protokol z měření. V příloze je tabulka přehledu činností pro různé rozsahy a přesnosti při měření umělého osvětlení. Dále tabulka rozsahu protokolu z měření.

Označení ČSN 36 0011-3 (360011)
Katalogové číslo 74900
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2006
Datum účinnosti 1. 4. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963749006
Norma byla zrušena k 1. 3. 2014
a nahrazena ČSN 36 0011-3 (360011)
Tato norma nahradila ČSN 36 0011-3 (360011) z srpna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 360011-3
  • ČSN 36 00 11-3
foo