ČSN 06 0830 (060830) Zrušená norma

Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody (dále jen zabezpečovací zařízení):
a) parních nízkotlakých kotlů a vyvíječů páry do nejvyššího pracovního přetlaku 70 kPa;
b) teplovodních otopných soustav s nejvyšší pracovní teplotou do 115 °C s kotli a výměníky;
c) horkovodních uzavřených otopných soustav s pracovní teplotou nad 115 °C s kotli a výměníky jakékoliv konstrukce, vytápěných z ústředního zdroje tepla;
d) ohřívačů užitkové vody, připojených k soustavě ústředního vytápění a ohřívajících vodu teplem přenášeným teplonosnou látkou.
Zařízení, jejichž prováděcí projekt byl schválen před vydáním této normy, mohou být realizována a provozována podle projektu a dokumentace tohoto zařízení. Při rekonstrukcích a generálních opravách však musí být upraveny podle této normy.
Tato norma neplatí pro zabezpečovací zařízení a výstroj:
a) vestavěných ohřívačů užitkové vody v teplovodních kotlích do výkonu 50 kW podle ČSN 07 0245;
b) plynových rychloohřívacích kotlů do výkonu 31,5 kW s vodním objemem do 10 litrů podle ČSN 07 0246;
Pro zabezpečovací zařízení parních kotlů a vyvíječů páry s nejvyšším přetlakem páry nad 70 kPa a horkovodních kotlů s nejvyšší dovolenou teplotou vyšší než 115 °C platí ČSN 07 0620 a ČSN 69 0010-5-2.

Označení ČSN 06 0830 (060830)
Katalogové číslo 19852
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963198521
Změny a opravy opr. 11.96, Z1 9.99t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN 06 0830 (060830)
Tato norma nahradila ČSN 06 0830 (060830) z června 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 08 30
  • ČSN 060830
  • ČSN 06 08 30 : 1996
  • ČSN 060830:1996
  • ČSN 06 0830:1996
foo