ČSN 06 0830 (060830) Zrušená norma

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy v budovách parních nízkotlakých kotlů a vyvíječů páry do nejvyššího pracovního přetlaku 50 kPa, teplovodních otopných soustav s nejvyšší pracovní teplotou do 110 °C s kotli a výměníky, horkovodních uzavřených otopných soustav s pracovní teplotou nad 110 oC s kotli a výměníky jakékoliv konstrukce vytápěných z ústředního zdroje tepla, ohřívačů teplé vody připojených k tepelné soustavě a ohřívající vodu teplem přenášeným teplonosnou látkou a s přihlédnutím k ČSN EN 806-2.
Zařízení, jejichž prováděcí projekt byl schválen před vydáním této normy, mohou být realizována a provozována podle projektu a dokumentace tohoto zařízení. Při rekonstrukcích a generálních opra-vách však musí být upraveny podle této normy.
Tato norma neplatí pro zabezpečovací zařízení a výstroj vestavěných ohřívačů teplé vody v teplovod-ních kotlích do výkonu 50 kW podle ČSN 07 0245, plynových rychloohřívacích kotlů do výkonu 31,5 kW s vodním objemem do 10 litrů podle ČSN 07 0246.
Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12 828. Jestliže návrh uspořádání podle této normy bude jiný než uvádí ČSN EN 12 828, je nutno toto řešení odůvodnit.
Norma je určena především projektantům tepelných soustav a jejich zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže, přejímacím odborníkům a vlastníkům a osobám, které zpracovávají návody.

Označení ČSN 06 0830 (060830)
Katalogové číslo 76292
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2006
Datum účinnosti 1. 10. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963762920
Změny a opravy Oprava 1 9.10t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2014
a nahrazena ČSN 06 0830 (060830)
Tato norma nahradila ČSN 06 0830 (060830) z srpna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 08 30
  • ČSN 060830
  • ČSN 06 08 30 : 2006
  • ČSN 060830:2006
  • ČSN 06 0830:2006
foo