ČSN EN 60570-2-1 (360612) Zrušená norma

Světelný přípojnicový rozvod. Část 2: Smíšené napájecí rozvody. Oddíl 1: Třídy I a III

ČSN EN 60570-2-1 Světelný přípojnicový rozvod. Část 2: Smíšené napájecí rozvody. Oddíl 1: Třídy I a III
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60570-2-1:1994. Platí pro smíšené napájecí přípojnicové rozvody pro připojení svítidel I a III současně, ale v různých rozvodech elektrického napájení se dvěma nebo více svorkami s maximálním jmenovitým napětím 440 V proti zemnicím svorkám (živé vodiče), maximálním jmenovitým kmitočtem 60 Hz a maximálním jmenovitým proudem nepřevyšující každý vodič 16 A pro třídu I a 25 A pro třídu III. Platí pro světelné přípojnicové rozvody pro běžné vnitřní použití na stěnách a stropech. Tyto světelné přípojnicové rozvody nejsou určené do prostorů s převládajícími speciálními podmínkami, např. do lodí, vozidel apod. a pro nebezpečné prostředí, např. s možností výbuchu. Tato norma má být používána spolu s IEC 598-1, IEC 1032:1990 a ISO 4046:1978, na které jsou uváděny odkazy. Norma je formulována jen jako doplňující nebo pozměněné formulace "kmenové" IEC 570. Týká se především značení, konstrukce, tepelné odolnosti a provozní teploty, ochrany proti nebezpečnému dotyku. Za pozornost stojí normalizované upozornění v kapitole 5 - Značení - která v čl.5.7 předepisuje tuto Výstrahu: "Aby se snížilo přehřátí a nebezpečí ohně, nepřipouští se přemostění vodičů." ČSN EN 60570-2-1 (36 0612) byla vydána v srpnu 1996.

Označení ČSN EN 60570-2-1 (360612)
Katalogové číslo 20021
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963200217
Změny a opravy A1 5.98t, Z1 12.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN 60570 ed. 2 (360611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo