ČSN P ENV 413-1 (722102) Zrušená norma

Cement pro zdění. Část 1: Specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato předběžná evropská norma obsahuje definice a složení cementů pro zdění, které jsou v Evropě obecně používány pro zdění z cihel i bloků a pro jádrové a vnější omítky. Stanovuje požadavky pro fyzikální a chemické vlastnosti a také pro postupy samokontroly výrobce k zajištění shody. Pro běžné použití jsou informace uvedené v této evropské normě jakož i v EN 998-12) a EN 998-22) v zásadě postačující. Ve speciálních případech může být účelná výměna dalších informací mezi výrobcem cementu pro zdění a uživatelem. Podrobnosti takové výměny informací nejsou předmětem této předběžné evropské normy musí však probíhat v souladu s národními normami nebo jinými předpisy, popř. dohodami mezi zúčastněnými stranami.

Označení ČSN P ENV 413-1 (722102)
Katalogové číslo 19934
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963199344
Změny a opravy opr. 3.98, Z1 9.03t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN 413-1 (722102)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 413-1 (722102)
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 413-2 (722102)
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody