ČSN ISO 7200 (013113) Zrušená norma

Technické výkresy. Popisová pole

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma svými pravidly a doporučeními stanoví návod na vypracování a praktické používání popisových polí, související s označováním technických výkresů a souvisejících dokumentů. Platí pro všechny obory (strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví atd.), usnadňuje výměnu dokumentů a zajišťuje kompatibilitu mezi nimi. Norma popisuje všeobecné požadavky a požadavky na zhotovení a obsah popisového pole. Podrobnější zásady pro členění údajů v popisovém poli na výkresech ve stavebnictví stanoví ČSN 01 3402. Informativní národní příloha NA uvádí příklad popisového pole.
Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3250 z 3.5.1983.

Označení ČSN ISO 7200 (013113)
Katalogové číslo 19904
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963199047
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 7200 (013113)
Tato norma nahradila ČSN 01 3250 (013250) z března 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)