ČSN EN 573-3 (421401) Zrušená norma

Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 3: Chemické složení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 573 platí pro mezní hodnoty chemického složení hliníku a slitin hliníku tvářených. Mezní hodnoty chemického složení hliníku a slitin hliníku podle této normy jsou zcela shodné s mezními hodnotami chemického složení odpovídajících materiálů, registrovaných Aluminum Association, Washington DC 20006, USA.
POZNÁMKA - Některé z registrovaných slitin mohou být předmětem patentu nebo patentové přihlášky a jejich uvedení v této normě nelze v žádném případě považovat za udělení licence na toto patentové právo.
Tato norma platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření.

Označení ČSN EN 573-3 (421401)
Katalogové číslo 19730
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963197302
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
a nahrazena ČSN EN 573-3 (421401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 573-1 (421401)
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování

ČSN EN 573-2 (421401)
Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označování chemickými značkami

ČSN EN 573-5 (421401)
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků