ICS 77.140.90 - Výrobky z neželezných kovů

ČSN 01 4480 (014480) - únor 1989

Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov

125 Kč

ČSN 01 5058 (015058) - říjen 1975

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušky tyčí z neželezných kovů vířivými proudy pro tyče průměrů 10 až 100 mm

125 Kč

ČSN EN 2103-1 (312191) - leden 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2103-2 (312191) - leden 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 2: Přetavená vsázka

125 Kč

ČSN EN 2103-3 (312191) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky

230 Kč

ČSN EN 2858-1 (312532) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2858-2 (312533) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 2: Přířezy pro kování

190 Kč

ČSN EN 2858-3 (312534) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové výkovky

190 Kč

ČSN 42 0052 (420052) - září 1983

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví

190 Kč

ČSN 42 0060 (420060) - září 1992

Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

800 Kč

ČSN 42 0062 (420062) - září 1994

Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

570 Kč

ČSN ISO 9916 (420455) - prosinec 1994

Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou

190 Kč

ČSN 42 1304 (421304) - duben 1989

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Označování

125 Kč

ČSN 42 1332 (421332) - únor 1984

Plechy, pásy a anody z niklu a ze slitin niklu. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 1333 (421333) - srpen 1986

Anody z kadmia. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1334 (421334) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1350 (421350) - srpen 1984

Plechy, pásy, pruhy a fólie z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1352 (421352) - srpen 1976

Dráty kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1354 (421354) - srpen 1976

Lisované pásy z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1355 (421355) - srpen 1976

Trubky kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1360 (421360) - srpen 1984

Pásy, pruhy, anody a fólie z cínu a slitin cínu. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1362 (421362) - srpen 1976

Dráty kruhové z cínu. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1364 (421364) - srpen 1976

Trubky kruhové z cínu. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1380 (421380) - srpen 1970

Kompozice v houskách pro ložiska. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1390 (421390) - červen 1992

Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1391 (421391) - červenec 1992

Dráty ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1392 (421392) - srpen 1976

Dráty ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1393 (421393) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Plechy ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1394 (421394) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Dráty ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1396 (421396) - srpen 1976

Plechy a pruhy ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 1397 (421397) - červenec 1992

Plechy a pruhy z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1398 (421398) - červenec 1992

Dráty z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN EN 573-2 (421401) - červen 1996

Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč

ČSN EN 485-4 (427336) - listopad 1996

Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky. Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

190 Kč

ČSN 42 8316 (428316) - únor 1984

Plechy a pásy z niklu a ze slitin niklu. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 8317 (428317) - květen 1991

Anody z niklu. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8319 (428319) - srpen 1977

Anody z kadmia. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8324 (428324) - srpen 1984

Pásy, pruhy a anody z cínu a slitin cínu. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8330 (428330) - srpen 1984

Plechy, pásy a pruhy z olova a slitiny olova. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8331 (428331) - srpen 1976

Lisované pásy z olova a slitin olova. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8346 (428346) - srpen 1984

Fólie z olova a slitin olova. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8351 (428351) - srpen 1984

Fólie z cínu a slitin cínu. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8380 (428380) - březen 1993

Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8383 (428383) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Plechy ze stříbra a slitin stříbra. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8387 (428387) - listopad 1961

Plechy z platiny a slitin platiny (plechy v tabulích a pruhy). Rozměrová norma

65 Kč

ČSN 42 8420 (428420) - srpen 1976

Dráty kruhové z olova a slitin olova. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8422 (428422) - srpen 1976

Dráty kruhové z cínu. Rozměry

32 Kč

ČSN 42 8430 (428430) - květen 1991

Dráty přesné z niklu a slitin niklu. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8433 (428433) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8480 (428480) - březen 1993

Dráty ze zlata a slitin zlata. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8483 (428483) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Dráty ze stříbra a slitin stříbra. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8487 (428487) - listopad 1961

Dráty z platiny a slitin platiny. Rozměrová norma

32 Kč

ČSN 42 8714 (428714) - srpen 1976

Trubky kruhové z olova a slitin olova. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8717 (428717) - srpen 1976

Trubky kruhové z olova s cínovou vložkou. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8724 (428724) - srpen 1976

Trubky kruhové z cínu. Rozměry

32 Kč

ČSN 42 9671 (429671) - březen 1981

Odlitky tlakové. Zásady pro navrhování

340 Kč