Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 33 2000-5-56 (332000) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5. Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3320 Společné zařizovací předpisy

ICS: 91.140.50 Systémy zásobování elektřinou v budovách

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje HD 384.5.56:1983, který modifikuje IEC 364-5-56:1980, a národní doplňky, poznámky a přílohy. Norma je formulována jako - v podstatě - jen jedna kapitola z velkého celku, jak je to ostatně u norem této série pravidlem. Pro zařízení sloužící v případě nouze musí být vybrán zdroj, který bude schopen zajistit napájení po požadovanou dobu. Všechna zařízení sloužící v případě nouze, u nichž se požaduje, aby pracovala za požáru, musí být konstruována tak, aby byla zabezpečena odolnost proti ohni po požadovanou dobu. Z hlediska opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem se má přednostně použít ochrany při níž nedochází k odpojení při první poruše. V případě použití sítě IT, kde je trvale hlídán izolační stav, může hlídač izolačního stavu mít zvukovou i optickou indikaci první poruchy. Zařízení musí být uspořádáno tak, aby byla usnadněna periodická kontrola, zkoušení a údržba. ČSN 33 2000-5-56 byla vydána v srpnu 1996.

Označení ČSN 33 2000-5-56 (332000)
Katalogové číslo 19842
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963198422
Změny a opravy opr. 7.97, Z1 10.10t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2012
a nahrazena ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (332000)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 332000-5-56
  • ČSN 33 20 00-5-56