ČSN ISO 2314 (083006) Zrušená norma

Spalovací turbíny. Přejímací zkoušky

ČSN ISO 2314 Spalovací turbíny. Přejímací zkoušky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 2314:1989. Definuje standardní postupy a pravidla určená pro provedení přejímacích zkoušek spalovacích turbín, tj. pro prokázání výkonu, technické účinnosti, popř. jiných výkonnostních charakteristik stroje. Norma rovněž definuje standardní podmínky zkoušek pro případ, kdy nebyly při nákupu stranami dohodnuty podmínky speciální. tato norma není určena pro zkoušky výzkumné a vývojové. Rozsah přejímacích zkoušek prováděných ve výrobním závodě, resp. u odběratele, je nutno mezi stranami vzájemně dohodnout. Tato norma platí pro spalovací turbíny s otevřeným cyklem při použití normálních spalovacích systémů, jakož i pro spalovací turbíny s uzavřeným nebo polouzavřeným cyklem. V případě spalovacích turbín používajících generátory spalin s volnými písty nebo speciální zdroje tepla (např. chemické procesy, atomové reaktory, spalovací prostory přetlakových kotlů) lze tuto normu po vhodné úpravě použít jako základ příslušných přejímacích zkoušek. Pokud to bylo při nákupu stranami dohodnuto, lze do rozsahu zkoušek zařadit i zkoušky volitelné. Mezi volitelné zkoušky lze zahrnout kteroukoliv z následujících zkoušek: např. funkčnost řídicího a ochranného systému v souladu s 7.2.1 a 7.2.2, manipulační charakteristiky (např. najížděcí charakteristiky, zatěžovací doba a pod.), amplituda a frekvence vibrací, výstupní emise, využití odpadního tepla, hlučnost, tepelné ztráty, protinárazový systém nebo dokonce i jiné zkoušky vyžadované národními nebo místními předpisy. Normalizována je příprava ke zkouškám, provozní podmínky zkoušky, měřicí přístroje a metody měření, druhy zkoušek, vyhodnocení výsledků a protokol o zkoušce. ČSN ISO 2314 (08 3006) byla vydána v srpnu 1996. Nahradila kapitolu III. ČSN 08 3005 z 23.9.1985.

Označení ČSN ISO 2314 (083006)
Katalogové číslo 20032
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963200323
Norma byla zrušena k 1. 6. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)