ČSN EN 61094-2 (368880) Zrušená norma

Měřicí mikrofony. Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních standardních mikrofonů technikou reciprocity

ČSN EN 61094-2 Měřicí mikrofony. Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních standardních mikrofonů technikou reciprocity
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61094-2:1993. Tato část IEC 1094 se vztahuje na laboratorní standardní mikrofony splňující požadavky IEC 1094-1 a další typy kondenzátorových mikrofonů, které mají shodné rozměry a dále stanoví primární metodu pro určení tlakové citlivosti tak, aby byl zřízen reprodukovatelný a přesný základ pro měření akustického tlaku. Normalizovány jsou: referenční podmínky prostředí, principy tlakové kalibrace technikou reciprocity, faktory ovlivňující tlakovou citlivost a složky nejistoty kalibrace. Některé další požadavky a podmínky měření jsou podrobněji rozvedeny v normativních i informativních přílohách A až F. ČSN EN 61094-2 (36 8880) byla vydána v srpnu 1996.

Označení ČSN EN 61094-2 (368880)
Katalogové číslo 19851
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963198514
Změny a opravy Z1 10.09t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2012
a nahrazena ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61094-1 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

ČSN EN 61094-4 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

ČSN EN 61094-5 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

ČSN EN 61094-6 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

ČSN EN 61094-8 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli