ČSN IEC 309-3 (354513) Zrušená norma

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 3: Zvláštní požadavky na vidlice, zásuvky, pohyblivé zásuvky a přívodky pro použití ve výbušném prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma 309 platí pouze pro vidlice, zásuvky, pohyblivé zásuvky a přívodky, jak jsou definovány v IEC 309-1, a pro přístroje skupiny II, jak jsou definovány v IEC 79-0. Neplatí na jejich použití v prašném prostředí. Neplatí pro přístroje skupiny I, jak jsou definovány v IEC 79-0. Rozsah teploty okolí pro tuto normu je od -20 °C do +40 °C. Typy používané ochrany jsou zvoleny z příslušných typů, jak jsou specifikovány v IEC 79-0. Tato část doplňuje nebo upravuje požadavky IEC 309- 1. Kromě toho jsou uvedeny odkazy na kapitoly pro konstrukci a zkoušky z IEC 79-0 a IEC 79-1, které platí.

Označení ČSN IEC 309-3 (354513)
Katalogové číslo 19945
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963199450
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60309-1 ed. 3 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60309-2 ed. 3 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

ČSN EN 60309-4 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

ČSN EN IEC 60309-5 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC)