ČSN EN 61094-1 (368880) Zrušená norma

Měřicí mikrofony. Část 1: Technické požadavky na laboratorní standardní mikrofony

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61094-1:1994. Tato část IEC 1094 stanoví mechanické rozměry a určité elektroakustické vlastnosti kondenzátorových mikrofonů používaných jako laboratorní standardy při vytváření jednotky akustického tlaku a při měřeních akustického tlaku s nejvyšší dosažitelnou přesností. Technické požadavky jsou zaměřeny tak, aby primární kalibrace mohla být snadno provedena metodou reciprocity. Dále zavádí systém pro klasifikaci laboratorních standardních kondenzátorových mikrofonů do určitého počtu tříd podle jejich rozměrů a vlastností, aby se usnadnila specifikace kalibračních metod, provádění mezilaboratorních porovnámí, zahrnující kalibraci stejných mikrofonů různými laboratořemi a zaměnitelnost mikrofonů v dané kalibrační soustavě. Normalizovány jsou zejména: referenční podmínky prostředí, třídění laboratorních standardních mikrofonů, vlastnosti laboratorních standardních mikrofonů a (velmi podrobně) technické požadavky na tyto mikrofony. ČSN EN 61094-1 (36 8880) byla vydána v srpnu 1996.

Označení ČSN EN 61094-1 (368880)
Katalogové číslo 19903
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963199030
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 61094-1 (368880)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

ČSN EN 61094-4 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

ČSN EN 61094-5 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

ČSN EN 61094-6 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

ČSN EN 61094-8 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli