ČSN (normy i změny) z července 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 6630 (010176) - červenec 1996

Dokumentace. Bibliografické řídicí znaky

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1005-6/změna Z1 (021005) - červenec 1996

Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

32 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 29313 (052672) - červenec 1996

Odporová bodová svařovací zařízení. Chladicí trubky (ISO 9313:1989)

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 472 (257010) - červenec 1996

Měřidla tlaku. Terminologie

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 12777-1 (269140) - červenec 1996

Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Amd.1 10.09t

287 Kč

ČSN ISO 1496-3 (269355) - červenec 1996 aktuální vydání

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 1.08t, Oprava 1 4.10t

495 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7508/změna Z2 (277508) - červenec 1996

Stavební, zemní stroje a rýpadla. Symboly pro ovládače a sdělovače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 8009/změna Z1 (278009) - červenec 1996

Stroje pro zemní práce. Výhled řidiče z pracovního místa

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2363 (313505) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Pojistné spony pro matice koncovek na lana řízení. Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2586 (313523) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Pojistné podložky pro táhla řízení letadel. Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2354 (313717) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Koncovky s okem, se závitem z korozivzdorné oceli na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2355 (313718) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Vidlicové koncovky se závitem z korozivzdorné oceli na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2356 (313719) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Vidlicové koncovky se závitem pro kuličková ložiska z korozivzdorné oceli na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2353 (313740) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Matice koncovek z korozivzdorné oceli na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2609 (313741) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Matice koncovek ze slitiny měď-zinek na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3541 (314776) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Stavitelná oka s kloubovým kuličkovým ložiskem se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem. Rozměry, momenty rozběhu, vůle a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2009 (314923) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2012 (314926) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 0 a 2. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2015 (314929) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z oceli. Průměrová řada. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2018 (314932) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2079 (314935) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Přesná kuličková ložiska s přírubou z korozivzdorné oceli, pro přístroje a příslušenství. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3446 (314936) - červenec 1996

Letectví a kosmonautika. Přesná kuličková ložiska bez příruby z korozivzdorné oceli, pro přístroje a příslušenství. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(704) (330050) - červenec 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 7.20t

1 510 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-2 +A2+A52/změna A53 (361055) - červenec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro vysavače a spotřebiče vysávající vodu (obsahuje změnu A2 + A52)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A2 (361055) - červenec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A3 (361055) - červenec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61254 (361060) - červenec 1996

Elektrické holicí strojky. Metody pro měření funkčních vlastností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61011/změna A2 (361080) - červenec 1996

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené ze sítě

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61122 (368501) - červenec 1996

Magnetický záznam statického obrazu na pružný disk

590 Kč

ČSN EN 61043 (368881) - červenec 1996

Elektroakustika. Přístroje na měření akustické intenzity. Měření dvojicí tlakových mikrofonů

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN ISO 8421-1 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru

230 Kč

ČSN ISO 8421-2 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb

230 Kč

ČSN ISO 8421-6 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky

230 Kč

ČSN ISO 8421-7 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0461/změna Z1 (420461) - červenec 1996

Hodnocení metalografické struktury litin

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN 727 (643118) - červenec 1996

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů. Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

157 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0205 (650205) - červenec 1996 aktuální vydání

Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO/IEC TR 9789 (979704) - červenec 1996

Informační technologie. Směrnice pro organizaci a prezentaci datových prvků pro výměnu dat. Principy a metody kódování

350 Kč