Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 73 6221 (736221) Zrušená norma

Prohlídky mostů pozemních komunikací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7362 Stavby mostní

ICS: 93.040 Mosty

Anotace obsahu normy

Norma platí pro prohlídky zatímních i trvalých mostů a lávek, po nichž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo speciální dráha (např. metro), nebo na nichž je zřízeno jakékoliv jiné komunikační prostranství (tj dopravní plocha pro provoz vozidel, chodců nebo cyklistů, vč. náměstí, odstavných či parkovacích ploch). Platí i pro prohlídky přemostění, kdy drážní komunikace, vodoteč a pod., jde pod komunikací, souběžně s ní, nebo kdy u komunikace v odřezu je část mostu v příčném směru na podpěrách a část v zářezu. Norma platí přiměřeně i pro prohlídky mostů sdružených, konstrukcí mostům podobných (ČSN 73 6201), opěrných a zárubních zdí, tunelů a propustků na pozemních komunikací a dále pro podjezdy a podchody pozemních komunikací, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drah a konstrukce, jež zasahují do prostoru vyhrazeného těmto komunikacím např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány apod. Normalizovány jsou zejména druhy i termíny prohlídek, jejich provádění, oprávnění k výkonu prohlídek a zápis o nich. V normativní příloze A jsou pokyny pro údržbu a opravy mostů. ČSN 73 6221 byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN 73 6221 (736221)
Katalogové číslo 19737
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963197371
Změny a opravy Z1 10.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2011
a nahrazena ČSN 73 6221 (736221)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 62 21
  • ČSN 736221
  • ČSN 73 62 21 : 1996
  • ČSN 736221:1996
  • ČSN 73 6221:1996