ČSN EN 350-2 (490081) Zrušená norma

Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě

ČSN EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 350-2:1994. Je rozdělena do dvou částí: část 1 obsahuje návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti jednotlivých dřevin a část 2 uvádí přirozenou trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě. Tato druhá část obsahuje přehled přirozené trvanlivosti rostlého dřeva vybraných dřevin, považovaných za důležité v evropských zemích pro konstrukční účely. Zahrnuje jejich trvanlivost se zřetelem k dřevokazným houbám a broukům, termitům a mořským škůdcům dřeva. Rovněž podává informace o jejich impregnovatelnosti, původu, hustotě a šířce bělového dřeva. Neudává přímo životnost dřevin, ale udává hodnocení na základě srovnání neznámých dřevin s dobře známými. Větší část normy jsou tabulky trvanlivosti a impregnovatelnosti nejrůznějších druhů dřevin. V informativní příloze A je také veden seznam obecných názvů v normě zpracovaných dřevin. ČSN EN 350-2 (49 0081) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 350-2 (490081)
Katalogové číslo 19678
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963196787
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 350 (490081)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 350 (490081)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům