ČSN EN 61254 (361060)

Elektrické holicí strojky. Metody pro měření funkčních vlastností

Objednat
Cena: 32 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61254:1994 Elektrické holicí strojky. Metody pro měření funkčních vlastností byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 61254 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny souvisící a obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 61254 (36 1060) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 61254 (361060)
Katalogové číslo 19858
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963198583
Dostupnost skladem (tisk na počkání)