ČSN EN 395 (832861) Zrušená norma

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 100 N

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 395:1993. Stanoví požadavky pro výrobu, provedení, rozměry, označování a zkušební metody pro záchranné plovací vesty o jmenovitém vztlaku 100 N. Neplatí pro záchranné plovací vesty IMO a vesty určené pro použití v letectví (Federální úřad pro letectví, Úřad pro civilní letectví a ostatní řídící orgány pro letectví). Normalizovány jsou: požadavky, odběr vzorků, zkušební metody, návod k používání a označování. Tyto pokyny jdou do takových podrobností, že stanoví i např. text pro vesty, určené pro děti s menší hmotností než 40 kg. Ten zní: "Naučte děti plavat v této záchranné plovací vestě." Významné jsou normativní přílohy, které většinou blíže specifikují zkoušky vlastností. např. příloha E zkoušku odolnosti vůči hoření apod. ČSN EN 395 (83 2861) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 395 (832861)
Katalogové číslo 19683
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963196831
Změny a opravy A1 12.98t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 12402-4 (832865)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)