ČSN EN 22719 (656064) Zrušená norma

Ropné výrobky a maziva. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense (ISO 2719:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 22719:1993. Popisuje metody používající přístroj s uzavřeným kelímkem podle Penskyho-Martense ke stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin, kapalin se suspendovanými pevnými látkami, mazacích olejů, kapalin tvořících za podmínek zkoušky povrchový film a ostatních kapalin. Bod vzplanutí a bod hoření ropných výrobků v otevřeném kelímku mohou být stanoveny podle ISO 2592:1973 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření. Metoda v otevřeném kelímku podle Clevelanda. Body vzplanutí barev, laků a vysychavých olejů mohou být stanoveny podle ISO 1523:1983 Barvy, laky, ropa a podobné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí. Rovněž metoda v uzavřeném kelímku. (V normě není uvedeno, zda jsou obě normy ISO převedeny do soustavy ČSN.) Pro účely této normy se uvádí jediná definice v kapitole 2, a to: Bod vzplanutí: Nejnižší teplota, korigovaná na barometrický tlak 101,3 kPa, při které aplikace zkušebního plamene za předepsaných zkušebních podmínek způsobí vzplanutí par zkušebního vzorku.
Poznámka Dr. Fuchse: Domnívám se, že náležitější by byl překlad Teplota vzplanutí! Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Zkušební vzorek se pomalu zahřívá v kelímku uzavřeném víčkem za stálého míchání konstantní rychlostí. Malý plamen se v přesně stanovených teplotních intervalech sklápí otvorem do kelímku a současně se přerušuje míchání (v době mezi pokusy o zapálení zůstává víčko kelímku uzavřeno). Bod vzplanutí je nejnižší teplota, při které aplikace zkušebního plamene způsobí zapálení par nad zkušebním vzorkem." Dále jsou normalizovány požadavky na: přístroj a jeho přípravu, přípravu vzorku, postup zkoušky, alternativní postup pro vysoce viskózní výrobky, kalibraci, vyjádření výsledků a protokol o zkoušce. ČSN EN 22719 (65 6064) byla vydána v červenci 1996. Nahradila ČSN 65 6064 z 13.5.1981.

Označení ČSN EN 22719 (656064)
Katalogové číslo 19733
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963197333
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 2719 (656064)
Tato norma nahradila ČSN 65 6064 (656064) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)