ICS 75.100 - Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky

ČSN 22 0131 (220131) - červenec 1986

Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

262 Kč

ČSN EN 3026 (318910) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška koroze na ocelových vzorcích

125 Kč

ČSN EN 3027 (318911) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška solnou mlhou

125 Kč

ČSN EN 3030 (318912) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Obsah pevných složek

125 Kč

ČSN EN 3032 (318913) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Měření tloušťky

125 Kč

ČSN 65 6220 (656220) - srpen 1984

Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru

230 Kč

ČSN 65 6280 (656280) - listopad 1985

Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu

230 Kč

ČSN 65 6330 (656330) - září 1966

Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou

125 Kč

ČSN 65 6331 (656331) - květen 1968

Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)

125 Kč

ČSN 65 6333 (656333) - leden 1993

Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin

125 Kč

ČSN 65 6335 (656335) - březen 1973

Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF

230 Kč

ČSN 65 6601 (656601) - listopad 1984

Priemyselné oleje. Klasifikácia podľa viskozity

125 Kč

ČSN EN 377 +A1 (656860) - březen 1997

Maziva pro aplikace v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé plyny kromě těch, které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 65 6901 (656901) - únor 1990

Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie

125 Kč
foo