ICS 75.100 - Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky

ČSN 22 0131 (220131) - červenec 1986

Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

262 Kč

ČSN EN 16028 (280010) - srpen 2013

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

340 Kč

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností

230 Kč

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541) - duben 2011

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3021 (318906) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3026 (318910) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška koroze na ocelových vzorcích

125 Kč

ČSN EN 3027 (318911) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška solnou mlhou

125 Kč

ČSN EN 3030 (318912) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Obsah pevných složek

125 Kč

ČSN EN 3032 (318913) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Měření tloušťky

125 Kč

ČSN EN 61221 ed. 2 (346736) - květen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 50326 (347511) - březen 2003

Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 13503-2 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 13503-4 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13503-5 (451402) - leden 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13503-6 (451402) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10416 (451405) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16807 (656050) - květen 2017

Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu

230 Kč

ČSN ISO 3987 (656060) - červen 2011

Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách

190 Kč

ČSN ISO 6618 (656070) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor

230 Kč

ČSN EN 16143 (656203) - červenec 2013

Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12766-1 (656205) - červen 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

350 Kč

ČSN EN 12766-2 (656205) - září 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

340 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - říjen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN EN ISO 4263-4 (656208) - srpen 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12634 (656213) - září 1999

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

230 Kč

ČSN ISO 6619 (656214) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací

230 Kč

ČSN 65 6220 (656220) - srpen 1984

Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru

230 Kč

ČSN ISO 6247 (656238) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů

230 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - květen 2019 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)

340 Kč

ČSN 65 6256 (656256) - září 2006 aktuální vydání

Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)

125 Kč

ČSN 65 6259 (656259) - prosinec 2006 aktuální vydání

Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)

190 Kč

ČSN ISO 9120 (656260) - prosinec 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru

230 Kč

ČSN EN 17181 (656261) - červenec 2019

Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6280 (656280) - listopad 1985

Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu

230 Kč

ČSN 65 6299 (656299) - květen 2008 aktuální vydání

Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze

125 Kč

ČSN 65 6304 (656304) - květen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad

125 Kč

ČSN ISO 2176 (656305) - září 2006

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí

190 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem

340 Kč

ČSN 65 6318 (656318) - červen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě

125 Kč

ČSN 65 6329 (656329) - červen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti

125 Kč

ČSN 65 6330 (656330) - září 1966

Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou

125 Kč

ČSN 65 6331 (656331) - květen 1968

Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)

125 Kč

ČSN 65 6333 (656333) - leden 1993

Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin

125 Kč

ČSN 65 6335 (656335) - březen 1973

Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF

230 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - únor 2016 aktuální vydání

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy)

190 Kč

ČSN 65 6601 (656601) - listopad 1984

Priemyselné oleje. Klasifikácia podľa viskozity

125 Kč

ČSN 65 6690 (656690) - leden 2003 aktuální vydání

Odpadní oleje

125 Kč

ČSN EN 377 +A1 (656860) - březen 1997

Maziva pro aplikace v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé plyny kromě těch, které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 65 6901 (656901) - únor 1990

Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie

125 Kč

ČSN EN ISO 21469 (833271) - říjen 2006

Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky

190 Kč