ČSN 22 0131 (220131)

Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

ČSN 22 0131 Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní požadavky na řezné kapaliny, vymezuje jejich používání a definuje základní pojmy v této oblasti. V kap. I. Názvosloví je definována v čl. 5 Biologická dráždivost: Je to schopnost vyvolat kožní poškození, nebo jiné biologické dráždění přímým působením složek řezných kapalin a jejich par, nebo zaviněných zejména mikrobiálním a mechanickým znečištěním těchto kapalin. Je normalizována příprava kapalin, ošetřování a sledování těchto kapalin v provozu, hlavní zásady pro volbu kapalin a konečně zvláštní bezpečnostní požadavky. (Vazba použití kapalin na rozhodnutí orgánu hygienické služby, nutnost používat jen ty prostředky, které byly schváleny jako přísady potlačující vznik aerosolu a potlačující pomnožování mikroorganismů, odkaz na ČSN 65 6801, kde jsou další požadavky. Za pozornost stojí orientačně stanovená NPK-P pro aerosol řezných olejů = 5 mg.m-3.) Dále je (bohužel chybně) citována i ČSN 65 0201 z hlediska požárního nebezpečí. Velmi závažná norma z hlediska hygieny práce. ČSN 22 0131 byla schválena 11.7.1986 a nabyla účinnosti od 1.8.1987. Nahradila ČSN 22 0131 z 11.7.1973 a ČSN 22 1107 z 29.6.1954.
"Změnou a)-5/1990", se s účinností od 1.7.1990 provádí v normě několik úprav. (Některé mají charakter tiskových oprav. Hygienicky závažná je oprava čl. 42, kde je stanovena NPK-P pro aerosol minerálních olejů 5 mg.m-3 a také opravena citace "požárnické" normy. Dále jsou uvedeny nově platné hygienické předpisy, bohužel staré předpisy, např. o jedech, v době vydání "změny a)" již dávno neplané jsou ponechány.

Označení ČSN 22 0131 (220131)
Katalogové číslo 25488
Cena 230 Kč230
Datum schválení 11. 7. 1986
Datum účinnosti 1. 8. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963254883
Změny a opravy Za 5.90t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 22 01 31
  • ČSN 220131
  • ČSN 22 01 31 : 1986
  • ČSN 220131:1986
  • ČSN 22 0131:1986
foo