ČSN ISO 10273 (560110) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro průkaz suspektních patogenních kmenů Yersinia enterocolitica

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 10273:1994. Norma poskytuje všeobecné pokyny pro průkaz bakterií Yersinia enterocolitica, o nichž se předpokládá, že jsou patogenní pro člověka. Norma je použitelná pro výrobky určené pro výživu lidí nebo zvířat. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma stanovuje některé všeobecné pokyny k zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 10273 (56 0110) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN ISO 10273 (560110)
Katalogové číslo 19709
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963197098
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 10273 (560110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 273
  • ČSN ISO 10273:1996
  • ČSN ISO 10 273:1996