ČSN EN 393 (832860) Zrušená norma

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Plovací prostředky. 50 N

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 393:1993. Stanoví požadavky pro výrobu, provedení, rozměry, označování a zkušební metody pro plovací prostředky o jmenovitém vztlaku 50 N. Normalizovány jsou: požadavky, odběr vzorků, zkušební metody, návod k používání a označování. Významné jsou normativní přílohy, které většinou blíže specifikují zkoušky vlastností. např. příloha E zkoušku odolnosti proti hoření apod. ČSN EN 393 (83 2860) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 393 (832860)
Katalogové číslo 19740
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963197401
Změny a opravy A1 12.98t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 12402-5 (832865)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)