ČSN EN 352-1 (832121) Zrušená norma

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

ČSN EN 352-1 Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je souborem požadavků na osobní ochranné prostředky sluchu ve vztahu ke Směrnici 89/686/EHS - Osobní ochranné prostředky. ČSN EN 352-1 zabývá se požadavky pro mušlové chrániče sluchu. Požadavky normy se týkají zejména fyzikálních a akustických vlastností mušlových chráničů sluchu.
Rozměrové požadavky umožní velké většině populace v průmyslu, aby uspokojivě vyhovovaly mušlové chrániče střední velikosti. Zbývající populaci jsou určeny ostatní mušlové chrániče malé velikosti nebo velké velikosti, u kterých je požadováno, aby byly opatřeny informací týkající se rozsahu velikostí, pro které jsou navrženy.
Norma také vyžaduje, aby byly udány hodnoty útlumu dosažené mušlovými chrániči sluchu (měřené podle ČSN EN 24869-1), aby napomáhaly zákazníkům při výběru nejvhodnějšího typu mušlového chrániče sluchu pro jejich potřeby. Minimální hodnoty útlumu jsou stanoveny.
Je dána maximální variabilita vložného útlumu, měřená objektivně po sérii výkonových zkoušek. Objektivní zkušební metoda pouze usnadňuje komparativní měření a hodnoty vložných útlumů získané podle ní se liší od hodnot útlumů.

Označení ČSN EN 352-1 (832121)
Katalogové číslo 67072
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963670720
Změny a opravy Z1 6.21t
Norma byla zrušena k 30. 11. 2023
a nahrazena ČSN EN 352-1 ed. 2 (832121)
Tato norma nahradila ČSN EN 352-1 (832121) z července 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 352-1 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče

ČSN EN 352-10 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů

ČSN EN 352-2 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče

ČSN EN 352-3 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

ČSN EN 352-4 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí

ČSN EN 352-5 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

ČSN EN 352-6 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

ČSN EN 352-7 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

ČSN EN 352-8 ed. 2 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

ČSN EN 352-9 (832121)
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

foo